TrailTrail balkenTrailTrail waterTrailTrail bridgeHorsemanship PatternHorsemanship PatternWestern Riding PatternWestern Riding Pattern

Trail

In de trailclass bestaat het parcours uit verschillende obstakels die je ook kunt tegenkomen in de vrije natuur - trail riding betekent rijden in de vrije natuur.

Hindernissen

De trail heeft een drietal verplichte hindernissen:

Ook andere hindernissen mogen worden gebruikt, mits ze vastliggen en niet hoger zijn dan 45 cm en geen gevaar opleveren voor paard en ruiter - bijvoorbeeld balken waar de combinatie zijwaarts over heen moet gaan, ronddraaien en binnen een houten vierkant, door een soort sloot of over een houten brug.

Western Horsemanship

Western horsemanship bestaat uit twee onderdelen. In het eerste gedeelte wordt een individueel pattern gereden. Deze proef wordt samengesteld door de jury zodat hij/zij de rijcapaciteiten van de ruiter zo goed mogelijk kan beoordelen. De gangen walk, jog en lope (links-rechts) op rechte lijn, in cirkels, of een combinatie van lijnen, stops, back up, en draai om de achterhand, kunnen gevraagd worden.

Het 2e gedeelte bestaat uit een stukje pleasure.
Horsemanship telt voor 80% mee, pleasure voor 20%.

Kwaliteiten van de ruiter

Het doel van Western Horsemanship is de kwaliteiten van de ruiter te beoordelen, zoals teugelhulpen en houding, dus niet die van het paard.

Voorbeeld van een horsemanship-pattern:

Western Riding

Bij western riding moeten de deelnemers een voorgeschreven pattern afleggen, waarbij de kwaliteiten van het paard beoordeeld worden.

Walk, jog, lope en een klein hindernisje worden gevraagd, maar eigenlijk draait het om de galop en de changementen. Er moet namelijk een slalom om pionnen, met tussen de pionnen changementen en een slangenvolte met op de rechte lijnen changementen, gereden worden.

Aan het einde van de proef moet je een stop en back up laten zien.

TrailTrail brug TrailTrail parcoursTrailTrail brugTrailTrail hekTrailTrail parcour