Texelse schapenTexelse Schapen fokveedag 2012Texels schaapTexelse Schapen fokveedag 2012Texels schaapTexelse Schapenkeuring Opmeer 2012Texels schaap Texels schapen

Het Texelse schaap

Er worden door de Eagles Ranch zo'n 220 Texelse schapen gehouden voor de fokkerij. De Schapen lammerij begint in ieder jaar aan het einde van de maand februari. De geboorten vinden altijd onder toezicht binnen in de grote schuur naast het woonhuis plaats.


FaceBook

Texelse Schapen op de Eagles Ranch >>

Het ontstaan van het Texelse schaap

De schapen zijn al heel lang op Texel aanwezig, er zijn geschriften uit 1477 waaruit blijkt dat er toen al veel schapen op Texel rondliepen. Tot 1860 waren dit voornamelijk zogenaamde Pijlstaarten, een ongehoornd, sober ras met goede wol, maar matig bespierd. Rond 1860 werd dit ras eerst gekruist met Leichester Schapen, en later ook met Lincolnshire Schapen. Daardoor ging zowel de bevleesdheid als de wolkwaliteit vooruit.

Het ras

Toen het Texelse Schapenstamboek werd opgericht in 1909, kwam er wat meer structuur in de fokkerij. Het kruisen stopte en er werden raskenmerken vastgesteld. Zo ontstond het Texelse Schaap zoals we dat nu kennen.

Toen het stamboek werd opgericht kwamen de Texelaars voornamelijk voor in N-Holland, tegenwoordig komen de Texelaars in alle delen van de wereld voor. Een volwassen ram weegt circa 95 kilo en heeft een schofthoogte van circa 70 centimeter. Een volwassen ooi weegt circa 75 kilo en heeft een schofthoogte van circa 68 centimeter.

Fokdoel schapen bij de Eagles Ranch

Doel is om ruim ontwikkelde, functioneel gebouwde Texelaars te fokken die voorop staan als het gaat om gebruikseigenschappen als groeisnelheid, vruchtbaarheid en melkproductie.

Behoud karakteristieken Texels schaap

Het behoud van de karakteristieke kenmerken van het Texelse schaap staan hierbij hoog in het vaandel. Ruimer fokken in onze fokkerij betekent in de praktijk meer vleeskwaliteit met een goede bespiering en een laag vetpercentage. Het makkelijker aflammeren is een feit en dit biedt boeren een schaap welke sneller zelf kan aflammeren en zich met meer lammeren kan redden.

Nakomelingen met typische raskenmerken

Bij het dekken van de nafok wordt er goed op gelet dat de typische ras kenmerken van het Texelse schaap behouden blijven om goed in het soort te blijven. Inmiddels is er een nieuwe studiegroep opgericht onder de jonge Texelse schapenfokkers om ook de spiergroei en het vetpercentage in kaart te kunnen brengen.

De nakomelingen worden vooral verkocht aan Texelse schapen fokkers in zowel binnen- als het buitenland zoals Spanje en België.

Voor meer informatie over de Texelse schapen:

Texels schaap Texels schaapTexels schaapKudde Texelse schapenTexels schaapTexelse Schapenkeuring Opmeer 2012Texels schaapTexelse Schapen fokveedag 2011Texels schaap Texelse Schapen fokveedag 2011